Fundusze Europejskie w Polsce na lata 2014-2020 _ zapraszamy na szkolenie w dniu 12 lutego


Fundusze Europejskie w Polsce  na lata 2014-2020 _ zapraszamy na szkolenie w dniu 12 lutego

W grudniu 2014 roku dobiegły końca negocjacje poszczególnych programów z Komisją Europejską (m.in. 5 grudnia zakończyły się negocjacje RPO Warmia i Mazury 2014-2020). Większość dokumentów programowych jest na etapie finalizacji, a w marcu/kwietniu planowane są pilotażowe konkursy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej i dobrze przygotować do korzystania z funduszy europejskich, skorzystaj ze spotkań, szkoleń i doradztwa oferowanego przez „Patent na projekt”.

Dlaczego MY ?

Biuro Doradcze „Patent na projekt” z siedzibą w Elblągu to zespół ekspertów dotychczas pracujących na zlecenie Regionalnych Ośrodków EFS w Elblągu i Olsztynie.

 

Doradcy, trenerzy i koordynatorzy posiadający solidne przygotowanie merytoryczne oraz wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie blisko dziesięcioletniej pracy na zlecenie instytucji wdrażających oraz przy realizacji własnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Program szkolenia I:

Fundusze Europejskie w Polsce 2014-2020

 

Wprowadzenie

Moduł I. Polityka spójności UE

- idea

- Strategia Europa 2020

- cele i priorytety na lata 2014-2020

- polityki horyzontalne

- wieloletnie ramy finansowania

 

Moduł II. Perspektywa finansowa 2014-2020 w Polsce

- Ustawa wdrożeniowa

- Umowa Partnerstwa pomiędzy Polska a UE

- system instytucjonalny wdrażania funduszy

- cele tematyczne

- dokumenty programowe

 

Moduł III. Programy Operacyjne – charakterystyka

a) Inteligentny Rozwój

b) Infrastruktura i Środowisko

c) Polska Cyfrowa

d) Polska Wschodnia

e) Wiedza, Edukacja, Rozwój

f) Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

 

EKSPERCI PROWADZĄCY SZKOLENIE:

 

MACIEJ BIELAWSKI – ekspert w dziedzinie funduszy europejskich, wniosków aplikacyjnych (autor
i współautor ponad 100 projektów),  realizacji i rozliczania projektów (koordynator projektów o łącznej wartości ok. 12 mln zł), certyfikowany trener i doradca Regionalnego Ośrodka EFS w Elblągui Olsztynie.

 

DAGMARA BIELAWSKA – ekspert w dziedzinie Funduszy Unijnych, wniosków aplikacyjnych, realizacji i rozliczania projektów, kwalifikowalności wydatków, monitoringu i ewaluacji projektów. Certyfikowany trener i doradca Regionalnego Ośrodka EFS w Elblągu i Olsztynie.

 

Cena: 300 zł/ netto za osobę + VAT 23%

 

Cena zawiera:

- uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby

- materiały szkoleniowe, certyfikat

- obiad, przerwy kawowe

 

Termin szkolenia:

12.02.2015

 

Miejsce szkolenia:

Olsztyn

 

Zgłoszenia:

 

Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy zadzwonić lub napisać do organizatora. Następnie przesłany zostanie do Państwa formularz zgłoszeniowy wraz z informacją na temat uiszczenia opłaty.
Po otrzymaniu wypełnionego formularza oraz odnotowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.

 

Decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc jest ograniczona.

 

Osoba do kontaktu:

 

Ksenia Kowalska

tel. 55 642 18 85 e-mail: biuro@patentnaprojekt.eu

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Biuro PATENT NA PROJEKT

ul. Związku Jaszczurczego 17

82-300 Elbląg

www.patentnaprojekt.eu


Załączone pliki: