Ostatnie konkursy w tym roku- NIE czekaj z wnioskiem o dofinansowanie.


Ostatnie konkursy w tym roku-    NIE czekaj z wnioskiem o dofinansowanie.

Trwają ostatnie w tym roku konkursy o dofinansowanie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - informacji o kolejnych konkursach nie ma jeszcze w harmonogramach!

Obecnie można składać wnioski na:

- Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym

- Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym (w tym: realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin oraz realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz).

 

Wnioski składać można do 3-go listopada br. Jest więc jeszcze trochę czasu, a nasi eksperci mogą pomóc w przygotowaniu wniosku.

 

OFERUJEMY:

- doradztwo przy tworzeniu wniosków i/lub

- przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

Koszty przygotowania wniosku są przygotowywane dla każdego Klienta indywidualnie.

 

DLACZEGO MY?

Nasz Zespół to eksperci z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, praktycy posiadający doświadczenie
w aplikowaniu o środki unijne i rozliczaniu ich, wieloletni trenerzy i doradcy Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu i Olsztynie, posiadający doświadczenie w realizacji projektów na Warmii i Mazurach, znający specyfikę regionu i zasady konkursów ogłoszonych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, posiadający pierwsze sukcesy aplikowaniu o środki z tego programu
.

Przygotowane i wspierane przez nas projekty cechują się wysoką jakością treści tak od strony technicznej jak
i merytorycznej oraz koncepcyjnej. Są spójne, logiczne i przede wszystkim przemyślane pod kątem kryteriów wg których są oceniane i realizowane. Podejmując z nami współpracę przy pisaniu wniosku i realizacji projektu zostaniecie Państwo poprowadzeni krok po kroku przez wszystkie niezbędne etapy - od pozyskania środków, aż do ich rozliczenia.

 

Zapraszamy do kontaktu!