Nie trać czasu! Przygotuj się do nowego rozdania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego!- SZKOLENIE: Olsztyn 10.02.2016r.


Ruszyły już pierwsze nabory wniosków, a za chwilę ogłoszone zostaną kolejne. Aby dobrze się do nich przygotować oraz zwiększyć swoje szanse na przygotowanie dobrego wniosku i otrzymanie dofinansowania, proponujemy Państwu jednodniowe szkolenie w zakresie przygotowania projektu oraz wniosku finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WiM 2014-2020.

Szanowni Państwo,

lata 2014-2020 to nowe możliwości finansowe dla podmiotów z Warmii i Mazur. Wszystko to za sprawą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). To dzięki niemu, oprócz projektów inwestycyjnych, możliwe będzie wsparcie projektów społecznych (szkoleniowych, doradczych, edukacyjnych) m.in. w dziedzinie edukacji, przedsiębiorczości, rynku pracy, włączenia społecznego. Przedsięwzięcia te będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

Co oferujemy?

Program szkolenia został tak skonstruowany aby dać Państwu najważniejszą wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania projektu i wniosku. W trakcie zajęć, oprócz teorii zaplanowane zostały także warsztaty, których celem jest przećwiczenie najbardziej problematycznych kwestii przy planowaniu projektu.

 

Dlaczego My?

Nasze szkolenia prowadzą eksperci z terenu województwa warmińsko-mazurskiego,  praktycy posiadający doświadczenie w aplikowaniu o środki EFS, wieloletni trenerzy i doradcy Regionalnych Ośrodków EFS w Elblągu i Olsztynie, posiadający doświadczenie w realizacji projektów na Warmii i Mazurach, znający specyfikę regionu i zasady pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach RPO Warmia i Mazury. Dzięki temu zyskujecie Państwo dostęp do najbardziej aktualnych informacji, sprawdzonych rozwiązań w naszym województwie, możliwość skonsultowania swojego pomysłu i uzyskania praktycznych wskazówek odnośnie planowanych działań. Z nami nie tylko przygotujecie Państwo projekt, ale zaplanujecie właściwe działania!

 

Tytuł szkolenia: Wygeneruj projekt - tworzenie projektu i obsługa generatora wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Cele szkolenia:

  • podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy metodą projektową;
  • podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania projektu;
  • podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania wniosku finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020);
  • podniesienie wiedzy nt. kwalifikowalności wydatków finansowanych z EFS w latach 2014-2020.

 

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie adresowane do pracowników podmiotów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020.

 

W szczególności zapraszamy osoby zainteresowane pozyskiwaniem środków w obszarach edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy, przedsiębiorczości.

 

Nie możesz uczestniczyć w szkoleniu – zamów je u siebie!

Istnieje również możliwość zamówienia szkolenia w ww. zakresie dla samodzielnie zrekrutowanych grup w wybranym przez Państwa miejscu i terminie. Chętnie uwzględnimy Państwa oczekiwania modyfikując program pod indywidualne potrzeby. Jeśli zdecydujecie się Państwo na tę opcję prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów.

 

Do zobaczenia na szkoleniu!

Zapraszamy!