Elbląg, Olsztyn, Ełk. Szkolenia z generatora wniosków RPO WiM 2014-2020


Za chwilę ruszą pierwsze nabory wniosków w ramach RPO WiM. Aby dobrze się do nich przygotować oraz zwiększyć swoje szanse na przygotowanie dobrego wniosku i otrzymanie dofinansowania, proponujemy Państwu dwudniowy cykl szkoleniowy w zakresie przygotowania projektu oraz wniosku finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WiM 2014-2020.

Szanowni Państwo,

Lata 2014-2020 to nowe możliwości finansowe dla podmiotów z Warmii i Mazur. Wszystko to za sprawą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). To dzięki niemu, oprócz projektów inwestycyjnych, możliwe będzie wsparcie projektów społecznych (szkoleniowych, doradczych, edukacyjnych) m.in. w dziedzinie edukacji, przedsiębiorczości, rynku pracy, włączenia społecznego. Przedsięwzięcia te będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Zapraszamy na szkolenie: Wygeneruj projekt - tworzenie projektu i obsługa generatora wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Program szkolenia został tak skonstruowany aby dać Państwu najważniejszą wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania projektu i wniosku. W trakcie zajęć, oprócz teorii zaplanowane zostały także warsztaty, których celem jest przećwiczenie najbardziej problematycznych kwestii przy planowaniu projektu.

Program podzielony został na dwa dni i stanowi zamkniętą całość, kwestie omawiane pierwszego dnia łączą się z tymi, omawianymi dnia drugiego, dlatego niezbędny jest udział w całym cyklu.

Cele szkolenia:

  • podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy metodą projektową;
  • podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania projektu;
  • podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania wniosku finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020);
  • podniesienie wiedzy nt. kwalifikowalności wydatków finansowanych z EFS w latach 2014-2020.

 

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie adresowane do pracowników podmiotów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020.

W szczególności zapraszamy osoby zainteresowane pozyskiwaniem środków w obszarach edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy, przedsiębiorczości.

Koszt szkolenia: 550zł netto/os.
Terminy:
28-29 października- Elbląg
4-5 listopada- Olsztyn
18-19 listopada Ełk

program szkolenia- pobierz
zgłoszenie na szkolenie- pobierz