Prawie 60 mln euro na szkolnictwo zawodowe


Przez lata szkoły zawodowe nie cieszyły się najlepszą sławą, ale powoli wracają do łask. Rynek pracy upomina się o fachowców. Poprawa warunków kształcenia, współpraca z przedsiębiorcami i nowa infrastruktura mają przyciągnąć młodzież do zawodówek. Miliony euro na ten cel są zagwarantowane w Regionalnym Programie dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Przez lata szkoły zawodowe nie cieszyły się najlepszą sławą, ale powoli wracają do łask. Rynek pracy upomina się o fachowców. Poprawa warunków kształcenia, współpraca z przedsiębiorcami i nowa infrastruktura mają przyciągnąć młodzież do zawodówek. Miliony euro na ten cel są zagwarantowane w Regionalnym Programie dla województwa warmińsko-mazurskiego.
 

O tym jak będzie wyglądało wsparcie i przyszłość szkolnictwa zawodowego w regionie rozmawiali w Ostródzie przedstawiciele nauki, biznesu i samorządowcy. Tytuł konferencji to "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020".

Spotkanie otworzył Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, który podkreślił ważną rolę kształcenia zawodowego.

Są to pieniądze bardzo mocno ukierunkowane na cały proces kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu oraz współpracę szkół z przedsiębiorstwami. Projekt przewiduje udział zakładów pracy w organizacji staży i praktyk, czy prowadzenia kursów zawodowych. Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że szkoły zawodowe i technika oraz uczelnie wyższe, przygotowują kadry, które trafiają na nasz rynek pracy, mając odpowiednie umiejętności zawodowe zgodne z zapotrzebowaniem gospodarki regionu. Kształcenie zawodowe jest jednym z priorytetów tego okresu programowania. 

 

Ważnym aspektem jest wsparcie projektów, które będą się wpisywały w tzw. inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur - drewno i meblarstwo, ekonomię wody oraz produkcję żywności wysokiej jakości. Jak podkreślał Michał Opieczyński, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, nie jest to katalog zamknięty.

Może się przecież okazać, że np. branża spożywcza nie potrzebuje technologów, a wykształconych w innym kierunku fachowców. Będziemy otwarci na propozycje i ich uzasadnienie.

 

O nowym obliczu szkół zawodowych na Warmii i Mazurach mówiła Grażyna Przasnyska, kurator oświaty.

Mamy dobry klimat dla kształcenia zawodowego i olbrzymie fundusze na ten cel. Musimy połączyć siły, aby wypracować takie rozwiązania, które będą funkcjonowały latami.


Pierwsze konkursy na tzw. projekty  "miękkie" (współpraca z przedsiębiorcami, kursy, staże, dodatkowe zajęcia) będą ogłoszone na przełomie października i listopada. Naborów na poprawę infrastruktury szkolnej możemy się spodziewać na początku 2016 roku.

Konferencja odbyła sie 14 września w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie. A już 7 października zapraszamy Państwa na spotkania informacyjne w Olsztynie, Ełku i Elblągu "Środa z funduszami", które będą poświęcone edukacji. Szczegóły wkrótce na stronie Programu. 

 

Źródło:

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/


Załączone pliki: