Fundusze Unijne 2014 - 2020


Wytyczne kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 
28 sierpnia 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Dokument określa warunki kwalifikowalności wydatków oraz wskazuje szczegółowe koszty, które mogą być uznane za kwalifikowalne w projektach realizowanych w ramach poszczególnych działań i poddziałań PO IR.
 
Wytyczne dostępne są tutaj: