Ruszyła Baza Konkurencyjności dla beneficjentów POWER. Dla „lepszej przejrzystości” zamówień publicznych


Od 1 lipca Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uruchomiło Bazę Konkurencyjności dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Ma to zapewnić lepszą przejrzystość zamówień publicznych.

 
 


Baza Konkurencyjności to serwis, w którym zarówno beneficjenci Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (od 1 stycznia 2015 r.), jak i POWER od początku lipca zobowiązani są publikować swoje zapytania ofertowe. Dotyczy to podmiotów, które zobowiązane są do stosowania zasady konkurencyjności. 

W przypadku beneficjentów POKL są to podmioty, których wartość zamówienia zaczyna się od 14 tys. euro netto. Z kolei w przypadku POWER zasada konkurencyjności obejmuje beneficjentów, których wartość zamówień wynosi od 30 tys. euro do 50 tys. euro oraz powyżej tej drugiej kwoty.  Baza konkurencyjności jest dostępna tutaj: https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/