RPO Warmia i Mazury 2014-2020


Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2015 rok

Harmonogram znajduje się w załączniu.


Załączone pliki: