POWER _ Szczegółowy Opis Priorytetów


W załączeniu projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Dokument w wersji roboczej ponieważ podlegać będzie konsultacjom Komitetów Monitorujących.

Mimo to już teraz zachęcamy do zapoznania się z nim. 

Owocnej lektury. 


Załączone pliki: