Fundusze Europejskie 2014-2020 _ zapraszamy na szkolenie w dniu 26 marca


Chcesz pozyskiwać środki w ramach Programów Operacyjnych nowej perspektywy finansowej ? Chcesz poznać nowe możliwości jakie dają fundusze europejskie ? Nie wiesz jak to zrobić ? Od czego zacząć ? Zapraszamy na szkolenie ...

Szkolenie "Fundusze Europejskie 2014-2020" to pigułka wiedzy na temat wszystkich programów operacyjnych w ramach których będziemy mogli ubiegać się o środki unijne. 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich chętnych, zainteresowanych tematyką Funduszy Unijnych.

 

Podczas spotkania omówione zostaną:

a) Inteligentny Rozwój

b) Infrastruktura i Środowisko

c) Polska Cyfrowa

d) Polska Wschodnia

e) Wiedza, Edukacja, Rozwój

f) Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

 

Dodatkowym punktem programu będą nowo obowiązujące dokumenty programowe:
- Wytyczne dot. edukacji, włączenia społecznego, przedsiębiorczości
- Wytyczne kwalifikowania wydatków
- Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Dlaczego MY ?

 

Biuro Doradcze „Patent na projekt” z siedzibą w Elblągu to zespół ekspertów dotychczas pracujących na zlecenie Regionalnych Ośrodków EFS w Elblągu i Olsztynie.

 

Doradcy, trenerzy i koordynatorzy posiadający solidne przygotowanie merytoryczne oraz wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie blisko dziesięcioletniej pracy na zlecenie instytucji wdrażających oraz przy realizacji własnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskie.

 

EKSPERCI PROWADZĄCY SZKOLENIE:

 

MACIEJ BIELAWSKI – ekspert w dziedzinie funduszy europejskich, wniosków aplikacyjnych (autor i współautor ponad 100 projektów),  realizacji i rozliczania projektów (koordynator projektów o łącznej wartości ok. 12 mln zł), certyfikowany trener i doradca Regionalnego Ośrodka EFS w Elblągu i Olsztynie.

 

DAGMARA BIELAWSKA – ekspert w dziedzinie Funduszy Unijnych, wniosków aplikacyjnych, realizacji i rozliczania projektów, kwalifikowalności wydatków, monitoringu i ewaluacji projektów. Certyfikowany trener i doradca Regionalnego Ośrodka EFS w Elblągu i Olsztynie.

 

Cena: 299 zł/ netto za osobę + VAT 23%

 

Cena zawiera:

- uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby

- materiały szkoleniowe, certyfikat

- obiad, przerwy kawowe

 

Termin szkolenia:

26.03.2015

 

Miejsce szkolenia:

Olsztyn

 

Zgłoszenia:

Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy zadzwonić lub napisać do organizatora. Następnie przesłany zostanie do Państwa formularz zgłoszeniowy wraz z informacją na temat uiszczenia opłaty. Po otrzymaniu wypełnionego formularza oraz odnotowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.

 

Decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc jest ograniczona.

 

Osoba do kontaktu:

 

Ksenia Kowalska

tel. 55 642 18 85 e-mail: biuro@patentnaprojekt.eu

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Biuro PATENT NA PROJEKT

ul. Związku Jaszczurczego 17

82-300 Elbląg

www.patentnaprojekt.eu

 

 


Załączone pliki: